Avustaja

Suomen Avustajapalvelut on kotimainen henkilökohtaisen avun tuottamiseen keskittynyt yritys. Olemme olemassa edistääksemme ihmisten välistä tasavertaisuutta ja taataksemme kaikille mahdollisuuden elää sellaista elämää kuin he haluavat vammasta tai sairaudesta huolimatta. Toimintaamme ohjaa arvomaailma, joka perustuu ihmisten väliseen tasavertaisuuteen, yhteisöllisyyteen, vastuullisuuteen ja kotimaiseen yrittäjyyteen. Suomen Avustajapalvelut on yrittäjävetoinen yritys, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen.

Parhaan palvelun tuottaminen on mahdollista vain sitoutuneilla ja loistavilla työntekijöillä. Työntekijöiden hyvinvointi onkin meille kunnia-asia ja tämän takia haluamme olla Suomen paras henkilökohtaisen avun työpaikka.

Henkilökohtaista apua järjestetään asiakkaalle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen verkoston ylläpitämisessä.

Henkilökohtaiseen apuun ei ole koulutusvaatimusta, vaan soveltuvuus arvioidaan hakijakohtaisesti.

Haluatko avustajaksi?

Työvuorot (Tuntinetti)